18 juni 2020
Geplaatst door Eefke Winkelmolen

Projectontwikkelaar Wilko de Kruif neemt u mee in de ontwikkel- en participatieproces van Hero Breda.

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij werken samen met belanghebbenden op basis van conceptuele kracht, innovatie en co-creatie. AM legt de lat hoog als het gaat om gebiedsontwikkeling en geeft invulling aan haar missie aan de hand van vijf kernthema’s: healthy urban living, stad- en gebiedsmaker, inclusieve stad, gedurfde-duurzaamheid en gelukkig-leven. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, bewoners en overige vastgoedgebruikers ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.

Projectontwikkelaar Wilko de Kruif neemt u mee in het ontwikkel- en participatieproces van het project Hero Breda. Om ervoor te zorgen dat Hero past bij de wensen van bewoners en gebruikers én bij de bestaande omgeving, wordt direct na goedkeuring een participatieplan opgezet. Goede participatie leidt tot een beter ontwerp dat breed gedragen wordt. We nemen voor dit plan de Bredase Participatieleidraad als basis en geven het traject in nauw overleg met de gemeente Breda vorm. Vrijwel alle projecten die we als samenwerkende partijen doen, beginnen met participatie. Niet omdat het een modewoord is of omdat het moet, maar omdat we geloven dat samen optrekken met de uiteindelijke gebruikers en écht luisteren naar wat de markt en de buurt wil, de beste en snelste manier is om een duurzaam succesvolle wijk te ontwikkelen. Een wijk wordt niet achter een tekentafel ontworpen, maar in de echte wereld. Voor ons staat ‘het samen doen’ dan ook voorop, waarbij we kaderstellend zijn om te garanderen dat we aan alle ambities en eisen voldoen. Het definitieve plan voor de participatieaanpak maken we graag samen.Vragen, opmerkingen, maar ook kritiek over dit onderwerp kunt u mailen naar info@nieuwbouwherobreda.nl onder vermelding van minimaal uw naam en adres. De antwoorden op de vragen zullen worden gepubliceerd op de FAQ pagina op deze website. Heeft u persoonlijke vragen, dan worden deze ook persoonlijk afgehandeld. Wanneer u een vraag heeft aan de gemeente over de plannen Hero Breda, kunt u een mail sturen naar hero@breda.nl.Delen: