18 juni 2020
Geplaatst door Eefke Winkelmolen

Bekijk hier meer informatie over het thema Stedenbouw & Landschap

Stedenbouwkundige structuur
Hero wordt ingebed in de bestaande structuren van Breda. Een stadswijk inbreiden in het weefsel van de stad vraagt om een zorgvuldige ruimtelijke aanpak. Breda is een compacte, historische kwaliteitsstad die zich toekomstbestendig wil ontwikkelen. De stad is gastvrij, toegankelijk, divers en heeft een mooie menselijke maat. We willen met Hero, passend bij die kwaliteiten en bij haar omgeving, een wijk ontwikkelen met hoge ambities op het gebied van landschap, klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit en sociale en ruimtelijke diversiteit.

In Hero wordt duurzame mobiliteit aangemoedigd door het stedenbouwkundig plan met autoluwe straten en het beperken van parkeren bij de woningen. De bereikbare locatie dichtbij OV en op fietsafstand van het centrum van Breda maakt duurzame verplaatsing goed mogelijk. Hiernaast voorzien we een passend deelmobiliteitsaanbod voor nieuwe bewoners en voor de bestaande bewoners van de omliggende wijken.

Ringpark
Het gebied wordt ingepakt in een groene rand als afstand tot de omliggende infrastructuur en industriehallen. De rand biedt de mogelijkheid om parkeren in zich op te nemen, maar heeft ook aanleidingen in zich om te sporten of een rondje te lopen. Aan de west en noordzijde wordt gebouwd om de geluidshinder van het spoor en de Kapittelweg te keren voor de rest van de wijk. De beeldbepalende hoeken van het plan worden verbijzonderd, zodat de wijk vanaf het spoor, de Kapittelweg en de Teteringsedijk een herkenbare uitstraling krijgt. Er wordt een dragend raamwerk ontworpen voor de openbare ruimte. Deze groene ruimte van straten, hofjes, pocketparken en een centraal park vormt de basis van de wijk. De gewenste uitstraling van de groene ruimte wordt gemaakt aan de hand van een divers en rijk beplantingsplan. Samen met bewoners kan nog worden bepaald welke speciale elementen kunnen worden toegevoegd om de wijk te verrijken.

Het Ringpark wordt aantrekkelijk ingericht met plekken om te spelen en te sporten. Het park heeft een belangrijke functie als waterberging en klimaatadaptatie wordt hier zichtbaar en beleefbaar gemaakt door onder andere de wadi’s geschikt te maken voor spelen. In het park wordt ruimte voorzien voor een moestuin, waar bewoners collectief kunnen tuinieren, voor een natuurspeeltuin die kinderen uitdaagt hun fantasie te gebruiken en voor een Tiny Forest. Insectenhotels en nestkasten maken op verschillende plekken biodiversiteit op educatieve wijze zichtbaar. Een gemarkeerde wandelroute begeleidt de wandelaar op een ‘rondje Hero’, waarbij ze onderweg verhalen tegenkomen over de geschiedenis van deze markante plek.

Landschappelijke structuur
De gebouwen van Hero staan met hun voeten in een groen park. De landschappelijke structuur van geprogrammeerde groene ruimtes geeft de wijk vorm en de woningen en voorzieningen voegen zich naar dit landschap. Door dit landschap heen meanderen paden met open verharding. Waar paden elkaar kruisen ontstaan pocket-parkjes, waar bankjes of extra speelmogelijkheden komen. Door het autovrije en groene karakter van de straten wordt de gehele binnenwereld een plek om te verblijven, spelen en ontmoeten. Om het leven op straat te stimuleren krijgt de overgang van openbaar naar privé extra aandacht in de architectuur, bijvoorbeeld door het toepassen van veranda’s, het in de gevel opnemen van bankjes en door ‘Bredase stoepen’ te voorzien. Door kleinere privé buitenruimtes te realiseren, krijgt het collectieve landschap meer ruimte. Hero sluit hiermee perfect aan bij de ambitie van Breda om een ‘stad in een groen park’ te worden.

Beplanting
De beplanting in Hero bestaat uit een mix van veelal inheemse bomen, zowel hoogstam als meerstammige, heesters, vaste planten en gras. Fruitbomen zorgen met hun bloesem voor een aantrekkelijk straatbeeld en verwijzen naar het historische karakter van de plek. Naast het groen in de openbare ruimte zal ook worden gewerkt met gevelbeplanting en buurtbomen. Speciale groenplekken in de wijk, zoals de moestuin en het Tiny Forest, dragen bij aan de ecologische structuur in de wijk en zorgen samen met het beplantingsschema voor biodiversiteit. Door bewoners een overtuigend groen en onderhoudsarm tuinontwerp aan te bieden, stimuleren we dat ook de privé buitenruimtes maximaal vergroend worden. Dit maakt van Hero niet alleen een heel aantrekkelijke, maar ook duurzame wijk.Vragen, opmerkingen, maar ook kritiek over dit onderwerp kunt u mailen naar info@nieuwbouwherobreda.nl onder vermelding van minimaal uw naam en adres. De antwoorden op de vragen zullen worden gepubliceerd op de FAQ pagina op deze website. Heeft u persoonlijke vragen, dan worden deze ook persoonlijk afgehandeld. Wanneer u een vraag heeft aan de gemeente over de plannen Hero Breda, kunt u een mail sturen naar hero@breda.nl.Delen: