18 juni 2020
Geplaatst door Eefke Winkelmolen

Bekijk hier de duurzaamheidsambities van de ontwikkeling Hero Breda

Breda heeft een ambitieuze en integrale visie op duurzaamheid opgesteld voor de stad. Er wordt de komende jaren vol ingezet op vergroening, zodat Breda in 2030, als eerste stad van Europa, oogt en functioneert als groen park. Met ons plan voor Hero dragen we maximaal bij aan het behalen van deze ambitie. We zetten grote stappen om een duurzame leefomgeving te realiseren. Op sociaal gebied door ontmoeten, spel en sport in de openbare ruimte te prioriteren en door woningen te ontwerpen waar het geluk en de gezondheid van bewoners centraal staan. Op groen gebied door een klimaatadaptief landschap te ontwerpen dat de biodiversiteit van Breda verrijkt. Door duurzame energiesystemen te integreren, streven we naar een geheel energieneutrale wijk. En door duurzame mobiliteit te stimuleren, bieden we alternatieven voor de eigen auto. We maken een grote groene impact, die verder gaat dan de kavelgrens. Ook de buurten in de omgeving en de rest van de stad profiteren van een groen en duurzaam Hero. Zo zetten we samen weer een stap naar Breda als Stad in het Park.

Om een waterveilig Hero te realiseren, voorzien we genoeg waterbergende capaciteit om een piekbui van eens in de honderd jaar te kunnen bergen. We voorzien waterberging op drie schaalniveaus: de woning, het blok en het ringpark in het noordelijk plangebied, waarbij we de neerslag zo lokaal mogelijk bufferen, bergen en in de bodem infiltreren. Algemeen voor de wijk geldt dat er zo min mogelijk verharding wordt aangelegd. De straten zijn in basis groen: er loopt een groen tapijt van gevel tot gevel, waarin paden worden gelegd van open verharding. Voor de appartementen en in een ring rond het gehele noordelijke plandeel wordt een park aangelegd

Door de aanleg van een overwegend groene wijk verrijken we de lokale biodiversiteit. Hierbij zetten we in op een rijke mix van vooral inheemse soorten, die zowel voor vlinders, bijen als vogels belangrijk zijn. Hiernaast zorgt het voor een aangename leefomgeving voor de bewoners van Hero. Vruchtdragende beplanting fungeert als voedselbron voor vogels en insecten en refereert aan de unieke geschiedenis van de plek. Een afwisselende geur, kleur en bloeiwijze van de beplanting zorgt ervoor dat het groen in elk seizoen een ander karakter aan de wijk geeft en komt de biodiversiteit ten goede.

Ons streven is om van Hero een volledig energieneutrale wijk te maken. Dit doen we door de energiebehoefte van de gebouwen zoveel mogelijk te beperken door efficiënte installaties toe te passen en door de benodigde energie voor de grondgebonden woningen lokaal op te wekken met zonnepanelen. De grondgebonden woningen worden minimaal energieneutraal. Om dit ook voor de appartementen te kunnen garanderen, is verdere uitwerking nodig. Elektriciteit wekken we op met zonnepanelen. Op de appartementenblokken maximeren we het aantal zonnepanelen op het dak. Op de daken van de grondgebonden woningen integreren we de zonnepanelen in het ontwerp. We werken met verschillende zonnepanelenleveranciers en nemen een passend systeem mee in de uitwerking van het ontwerp van de woningen

De stedenbouwkundige opzet stimuleert lopen, fietsen en deelmobiliteit. Dat doen we door autoluwe straten te maken en langzaam vervoer te prioriteren. Er is een langzaam vervoersverbinding naar het OV knooppunt, entrees worden goed aangesloten op regionale fietsroutes en er komt op enkele plekken excellent fietsparkeren in toegankelijke, maar wel af te sluiten fietsenstallingen, in het bijzonder voor de E-bikes en Speed Pedelecs. We stimuleren dat bewoners van de grondgebonden woningen maximaal één eigen auto hebben en voor de tweede autobehoefte deelauto’s gebruiken. Een groot deel van de parkeerplaatsen in Hero is klaar voor laadvoorzieningen (EV Ready) en een laadpaal kan op aanvraag door de bewoner worden gerealiseerd. De vijf mobiliteitshubs, met deelauto’s en aanvullend deelaanbod, worden strategisch verdeeld over de wijk. Hierdoor staat de deelauto nooit verder dan 100 meter vanaf je eigen voordeur. De grootste hub komt bij het appartementencomplex.

Voor een aantal bewoners zal het gebruiken van deelmodaliteiten nieuw zijn. We willen dan ook een laagdrempelige introductieperiode introduceren, om iedereen de kans te geven kennis te maken met het concept. Nieuwe bewoners krijgen een gratis jaarabonnement bij hun woning, waarmee ze via een gebruiksvriendelijke app gebruik kunnen maken van de deelauto’s en bakfietsen. Door de eerste zes maanden introductieprijzen te hanteren, is een proefritje zo gemaakt en kunnen mensen zelf het gemak van deelmobiliteit ervaren. We weten uit andere wijken dat een stimuleringsaanpak aan het begin later zijn vruchten afwerpt. Wordt een huis verkocht? Dan krijgen ook de nieuwe bewoners van onze mobiliteitspartner een introductieaanbieding aangeboden, om zo niet alleen de eerste generatie van Hero te stimuleren duurzaam om te gaan met vervoer, maar langdurig te werken aan een mentaliteitsverandering. Mobiliteit is een wijkoverstijgend onderwerp. Daarom nemen we de omliggende wijken mee in ons plan. Ook omwonenden krijgen een aantrekkelijk introductiepakket aangeboden. Zij kunnen net als bewoners de modaliteiten lenen via de app, waarin je een auto, scooter of fiets kan reserveren en real time de beschikbaarheid kan bekijken. We zien kansen om met de bestaande bewoners van de omliggende wijken al eerder een pilot op te starten, om zo in het gebied vast ervaring op te doen met een mobiliteitshub. De studentenwoningen in Campus 076 en het bedrijfsverzamelgebouw aan de St. Ignatiusstraat zijn daarbij in het bijzonder kansrijke doelgroepen om mee te starten.Vragen, opmerkingen, maar ook kritiek over dit onderwerp kunt u mailen naar info@nieuwbouwherobreda.nl onder vermelding van minimaal uw naam en adres. De antwoorden op de vragen zullen worden gepubliceerd op de FAQ pagina op deze website. Heeft u persoonlijke vragen, dan worden deze ook persoonlijk afgehandeld. Wanneer u een vraag heeft aan de gemeente over de plannen Hero Breda, kunt u een mail sturen naar hero@breda.nl.Delen: