18 juni 2020
Geplaatst door Eefke Winkelmolen

Bekijk hier de plannen voor 'de Toerist'

Introductie
De ontwikkeling van Conceptual Residences op de locatie “de Toerist” aan de Teteringsedijk te Breda maakt deel uit van de grotere planontwikkeling Hero. Deze locatie, markant gelegen op het kruispunt van de Teteringsedijk en Kapittelweg is een prachtige plek. Hier in wordt door Conceptual Residences nauw samengewerkt met de Gemeente Breda en AM Vastgoed.
Conceptual Residences is een actieve organisatie op het gebied van huisvestingsvraagstukken. De meeste bestuurders en het grootste deel van de medewerkers zijn woonachtig in Breda. Hun kennis van de lokale markt is groot. Om die reden is men er, onder andere, in geslaagd om “Study Studio Park Breda” te initiëren, ontwikkelen en realiseren. Dit is een innovatief en modern gestyled studentenwoningcomplex aan de Rath Verleghstraat te Breda.
Voor dit specifieke stuk van het Hero plan heeft Conceptual Residences met het ontwerp van Architect / Stedenbouwkundige Pascal Grosfeld uit Breda op de kruising van de Teteringsedijk met de Kapittelweg appartementencomplex van 5 bouwlagen hoog geprojecteerd en zal buiten de gewenste bestemming wonen tevens worden voorzien een commerciële plint. Dit met name om het gebiedseigen karakter van de Teteringsedijk in stand te houden. Deze specifieke opzet is tot stand gekomen na uitgebreid overleg met de afdeling stedenbouw van de gemeente Breda

Het gebouw ter plaatse van het voormalige café restaurant “De Toerist” komt los te staan van de overige bebouwing van Hero. Het wordt een representatieve markering van de westelijke entree tot Hero. Door de architect is hiervoor een gebouw ontworpen met een geheel eigen karakteristieke uitstraling qua stedenbouwkundige opzet en architectonische verschijningsvorm.

Geschiedenis
Hoewel het historisch besef inzake het huidige gebouw er is, zelfs Elvis Presley zou in het etablissement ooit een uitsmijter hebben gegeten, valt niet te ontkennen dat met het slopen van het huidige verwaarloosde horeca opstal geen kenmerkend waardevol gebouw verloren gaat. Er wordt gewerkt aan een compleet nieuw stadsdeel waarbij een eigentijdse inpassing op een zo’n markante hoek welkom is.

Programma
Op de begane grond voorziet het plan in een beperkte commerciële ruimte waar de huidige horeca bestemming eventueel kan worden ingepast. Te denken valt hierbij aan een luxe broodjeszaak i.c.m. snacks.
De appartementen zijn bedoeld voor starters en beginnende stellen (“newly couples”) op de woon- en arbeidsmarkt. De prijzen liggen binnen de grenzen van de “bereikbare huur” of mogelijk zelfs sociale huur of koop. Zo bieden wij deze groep de mogelijkheid hun eerste stappen te zetten op het gebied van het betrekken van moderne woonruimte. Dit past naadloos in de huisvestingsmogelijkheden die de gemeente Breda aan o.a. hun afgestudeerden wil bieden, zodat ze langer in Breda blijven. Het verwachte aantal te realiseren appartementen ligt rond de 55. De woningen zijn eenvoudig bereikbaar via een centraal gelegen trappenhuis met lift. Er wordt rekening gehouden met vooralsnog een kleine 26-tal parkeerplaatsen in de half-verdiepte parkeergarage. Deze parkeerplaatsen zullen worden uitgerust met een oplaadpunt voor vervoermiddelen passend in het binnen Hero gehanteerde mobiliteitsplan.

Milieu
Naast streven naar energie neutrale woningen worden de appartementen gasloos gebouwd als opmaat naar een beter milieu. Gekozen zal worden voor een installatie welke volledig gasloos kan functioneren. Het loont de moeite om te onderzoeken of koude-warmte opslag in de grond tot mogelijkheden behoort. Niet uitgesloten is tevens dat wordt gekozen voor centraal op het dak gesitueerde lucht-water-warmtepomp installatie.

Vervoer
De locatie van de Toerist is uitstekend gelegen t.o.v. het openbaar vervoer, het centrum van de stad alsook het Centraal NS station en de rondom gelegen hogere scholen. De beoogde doelgroep, zal bij voornamelijk gebruik maken van de fiets en het openbaar vervoer. De starters en beginnende stellen zijn vaak ex-studenten welke dezelfde gewoontes aanhouden als voorheen. Men is geen auto gewend en de stad en het Centraal NS Station zijn vanaf de Teteringsedijk eenvoudig via de fiets te bereiken. We durven te stellen dat vanuit budgettair oogpunt en vanuit het oogpunt van gemak en aanwezige alternatieve vervoersvormen, dat de doelgroep niet of nauwelijks een auto zullen gebruiken c.q. in het bezit zullen hebben. Een ruime fietsenberging, waarin de planopzet voorziet, is dan wel een eerste vereiste.Vragen, opmerkingen, maar ook kritiek over dit onderwerp kunt u mailen naar detoerist@crgroup.nl onder vermelding van minimaal uw naam en adres. De antwoorden op de vragen zullen worden gepubliceerd op de FAQ-pagina op deze website. Heeft u persoonlijke vragen, dan worden deze ook persoonlijk afgehandeld. Wanneer u een vraag heeft aan de gemeente over de plannen Hero Breda, kunt u een mail sturen naar hero@breda.nl.Delen: