18 december 2020
Geplaatst door admin

Het bovenstaande (of onderstaande) aangepaste stedenbouwkundig plan is een gevolg van voortdurend overleg met de afdeling Stedenbouw van de gemeente Breda en een antwoord op een aantal vragen en opmerkingen die de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) heeft gemaakt naar aanleiding van een presentatie in mei 2020.

Aanpassingen zijn vooral te zien in het plandeel linksonder, waar een parkeerhof is verplaatst en een bouwblok is gedraaid. Gevolg hiervan is dat alle woonstraten binnen het plan autovrij zijn, want nergens wordt een parkeerhof bereikt via een woonstraat.

Tevens is de oppervlakte aan groen toegenomen en zijn een aantal groene plekken (“pocket-parkjes”) verplaatst en is het aantal woningen iets afgenomen.

Dit aangepaste plan is in november nogmaals aan de CRK voorgelegd. Wederom was de Commissie kritisch en zal er dus nog wat worden gesleuteld aan de stedenbouwkundige opzet. Wij hopen zo snel mogelijk weer een antwoord op de gemaakte opmerkingen en suggesties te kunnen geven en hier een definitief plan te kunnen laten zien. We kunnen dan ook een wat duidelijker verbeelding van het plan laten zien bv in de vorm van een vogelvluchtimpressie zoals van het oorspronkelijke plan. We houden u op de hoogte!Delen: