12 december 2021
Geplaatst door nancy

Op donderdag 2 december 2021 werd de laatste bijeenkomst van dit jaar gehouden. De bijeenkomst vond, gezien de omstandigheden, online plaats. Onderstaand treft u een korte samenvatting van de bijeenkomst aan.

Stand van zaken ontwikkeling

De ontwikkelingsvisie Hero ligt momenteel bij de gemeente ter besluitvorming. Dit zal op korte termijn, voor de feestdagen, plaatsvinden. Daarna kunnen er concretere stappen worden gezet. De omwonenden zullen worden betrokken bij het inrichtingsplan van de openbare ruimte.

 

Gezondste buurt van Breda

AM wil zich onderscheiden als gebiedsontwikkelaar door in ieder geval tot drie jaar na oplevering van het project, betrokken te blijven bij deze wijk om de principes van ‘de gezondste buurt’ te bewaken.

Samen met o.a. gemeente Breda, GGD en huisartsen wordt bekeken hoe je gezonder leven kunt stimuleren in de buurt. Uitgangspunt is dat de gezondste keuze altijd de snelste, makkelijkste, leukste en goedkoopste optie is. Dagelijks voldoende bewegen leidt tot de hoogste gezondheidswinst, maar ook het terugdringen van autogebruik waardoor een autoluwe en kindvriendelijke wijk ontstaat behoort tot de maatregelen van de AM BRAVOS.

Voor wat betreft de inrichting van de openbare ruimte kan worden gedacht aan een fittrack en sportapparaten die in de wijk worden geplaatst en mogelijk ook onder het viaduct Kapittelweg, openbare werkplekken met WiFi om het buitenleven te stimuleren, fruitbomen als link naar historie van de plek en aansluiten op de plukroute van Breda, wandelroutes en boulderen bij de wand van Konings Drinks.

In een volgende bijeenkomst wensen wij graag fysiek aan de slag te gaan met de (toekomstige) bewoners om te horen wat gezondheid voor hen betekent.

 

Mobiliteitsplan en parkeren

De bewoners van de Hero moeten straks overal kunnen komen waar zij moeten zijn, waar een goed kwantitatief als kwalitatief mobiliteitsplan voor moet worden neergezet.

Het parkeergebied van de Hero wordt een vergunninggebied (i.c.m. betaald parkeren) voor zowel bewoners als bezoekers. Om het autogebruik terug te dringen worden parkeerplaatsen uit het zicht geplaatst; in hofjes achter de huizen en in de buitenste ring van het plan. Hierdoor wordt bijv. het gebruik van een fiets gestimuleerd omdat deze eerder te bereiken is dan de auto. Binnen een straal van 4 km liggen supermarkten, winkelcentra, sportcenters en bouwmarkten die met de fiets goed bereikbaar zijn.

Aantrekkelijke wandelroutes naar bijv. de bushalte en een goede aansluiting op bestaande (snel)fietspaden zijn ook cruciaal om het bewegen te stimuleren. De deelauto’s en (bak-)fietsen die in het plan zijn opgenomen worden op strategische plekken beschikbaar (en openbaar) gesteld.

In de communicatie bij de verkoop en verhuur van de woningen c.q. appartementen zal worden benadrukt hoe het parkeren wordt georganiseerd en dat gezondheid en duurzaamheid voorop staan. Dit wordt ook contractueel vastgelegd.

 

Verkeersonderzoek omgeving

Aan de hand van het aantal woningen, type woningen, appartementen, grondgebonden woningen, twee onder een kap, horeca, commercieel, huisartsenpraktijk etc. is berekend wat het Hero-gebied aan verkeersintensiteit zal opleveren.

Ook de verkeersbewegingen van fietsers worden meegenomen in het plan waarbij – waar nodig – verkeerslichten worden aangepast.

De metingen die in de berekeningen zijn gebruikt zijn van eind 2019/begin 2020, nog voor Corona-tijd. Het zijn dus representatieve cijfers. 

 

Parkeerregime Brabantpark

Het Parkeerbedrijf van de gemeente Breda exploiteert parkeervoorzieningen en bewaakt de parkeercapaciteit van openbare parkeerplaatsen in de gemeente. Het plan van de Hero zal uiteindelijk invloed kunnen hebben op de parkeercapaciteit in Brabantpark.

Uitgangspunt is om van Hero een eigen parkeervergunningen-gebied te maken. Dit betekent dat een deel van de bewoners in staat is om (maximaal één) vergunning per woning aan te vragen om te kunnen parkeren op de openbare plekken.

Momenteel is het Brabantpark zelf grotendeels ongereguleerd parkeren, dus is er nog geen betaald parkeren. De invoering van betaald parkeren in Brabantpark is momenteel wel in voorbereiding; de huidige parkeerdruk wordt daarom in kaart gebracht.

Bij de parkeerregulering van Brabantpark is het uitgangspunt dat de Kwekerijstraat in het vergunning-gebied van Brabantpark zal komen te vallen zodat de druk over het gehele gebied wordt verspreid.

 

Algemeen

Naar verwachting worden over drie jaar (eind 2024) de eerste appartementen in het noorden van Hero plangebied opgeleverd, prijzen daarvan zijn nog niet bekend omdat de huizen nog moeten worden ontworpen.

De poort aan de Kwekerijstraat is op slot gegaan. Op het terrein waren diverse bandensporen aangetroffen en er bivakkeerde een zwerver. Binnenkort gaan er archeologieonderzoeken plaatsvinden op het terrein en ook bodem- en asbestonderzoeken.

Een volgende bespreking zal naar verwachting in januari of februari 2022 worden gepland, bij voorkeur fysiek.

 

Wilt u op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen rondom het plan? Schrijft u zich dan in via deze link. Vragen kunt u per mail stellen; info@nieuwbouwherobreda.nl.Delen: