10 januari 2022
Geplaatst door nancy

Na de instemming op de Ontwikkelingsvisie door de gemeente Breda op 21 december 2021 is het tijd voor de vervolgstappen in het nieuwbouwproject Hero. Allereerst komt de anterieure overeenkomst aan bod.

U zult zich vast afvragen wat een anterieure overeenkomst is. Wat er wordt beschreven in deze overeenkomst.

Om het nieuwbouwproject Hero mogelijk te maken is er aanpassing van het bestemmingsplan en openbaar gebied (bijv. riool, verlichting, wegen) nodig. Het sluiten van de anterieure overeenkomst met de gemeente Breda is dan ook verplicht. 

In de anterieure overeenkomst worden zaken zoals kosten voor het wijzigen van een bestemmingsplan, kosten voor aansluiting van het plan op de bestaande bestemming opgenomen, groen in het nieuwbouwproject, waterberging, infrastructuur en recreatiegebieden. Daarnaast staan alle werkafspraken tussen gemeente en aannemer beschreven, maar ook wie welke kosten betaalt.

Wanneer wordt een anterieure overeenkomst gesloten?

Een anterieure overeenkomst wordt gesloten in de beginfase van het nieuwbouwproject, voordat het exploitatieplan wordt vastgesteld.  

Alle afspraken die zijn vastgelegd in een anterieure overeenkomst hebben betrekking op een concrete gebiedsontwikkeling en passen binnen de structuurvisie van het plan. 

Aan een anterieure overeenkomst worden zaken zoals plantekeningen, kaarten en eventueel (lucht-)foto’s toegepast zodat de gemeente een idee krijgt van hoe het project vorm zal gaan krijgen. 

Meer info? 


Wilt u meer weten over het project? Neemt u dan gerust contact op per mail; info@nieuwbouwherobreda.nlDelen: