shareFacebookTwitterLinkedInEmailWhatsapp
Veelgestelde vragen

Hoe kunnen wij helpen?

Hoe kan ik op de hoogte blijven?

U kunt zich inschrijven als “omwonende” of “toekomstige bewoner” op deze site. U ontvangt dan onze nieuwsbrieven met de laatste informatie over de ontwikkeling. Via nieuwsflitsen ontvangt u een update van de blogs op de website. 

Hoe kan ik als omwonende meedenken over de plannen?

Meedenken over de plannen kan op verschillende manieren. Als u ingeschreven staat ontvangt u regelmatig een enquete. Als u wilt meedenken over de ontwikkeling dan kunt u plaatsnemen in de Klankbordgroep. U kunt uw interesse voor de Klankbordgroep kenbaar maken door een mail te sturen. 

Hoe zit het met parkeren in de nieuwe wijk en hoe wordt voorkomen dat nieuwe wijkbewoners gaan parkeren in Kwekerijstraat en langs de Teteringsedijk?

Voor de nieuwe ontwikkeling geldt, zoals ook toegepast bij Drie Hoefijzers, dat elke woning één parkeerplaats toegekend krijgt. Deze parkeerplaatsen zullen, kadastraal, gekoppeld worden aan een woning en middels een kettingbeding in de koopakte niet los verkoopbaar zijn. Er wordt geen parkeervergunning verstrekt voor een tweede auto. Dat wordt in de verkoopproces helder gecommuniceerd met kandidaat-kopers.
Daarnaast zullen op verschillende plekken in het plan deelmobiliteit (deelauto’s en wellicht deel e-bikes) worden aangeboden als alternatief voor de 2e auto. Omwonenden van het plan (Teteringsedijk en Kwekerijstraat) zullen ook de gelegenheid krijgen gebruik te maken van deze deelmobiliteitfaciliteiten.
In de nieuwe wijk wordt gereguleerd parkeren ingevoerd. Parkeren wordt dus alleen mogelijk met een parkeervergunning of betaald (voor bezoekers). Hierbij zal de gemeente uitdrukkelijk geen parkeervergunning verlenen aan bewoners die reeds een parkeerplaats op één van de hoven hebben. Het aantal parkeerplaatsen in de Kwekerijstraat zal niet afnemen door de nieuwe ontwikkeling. Om te voorkomen dat niet-bewoners van de Kwekerijstraat deze parkeerplaatsen gaan bezetten overweegt de gemeente gereguleerd parkeren in te voeren waarbij de Kwekerijstraat als een separaat gebied wordt geduid zodat alleen de “eigen” bewoners deze plaatsen kunnen gebruiken. Hetzelfde geldt voor de Teteringsedijk.

Wanneer staat de volgende bijeenkomst gepland?

Het team van Hero Breda is drukdoende een nieuwe bijeenkomst te plannen. Een definitieve datum is nog niet bekend. 

Wilt u op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen rondom de nieuwe bijeenkomst of wilt u zich op voorhand aanmelden voor de bijeenkomst? Dit is mogelijk per e-mail

Is het mogelijk om aan te sluiten bij c.q. deel te nemen aan de Klankbordgroep?

Deelnemen aan de Klankbordgroep is zeker mogelijk! Om deel te nemen aan de volgende bijeenkomst met de Klankbordgroep kunt u zich per e-mail aanmelden. 

Hoeveel woningen worden er gerealiseerd op het terrein van Hero Breda?

Er komen ca. 180 reguliere eengezinswoningen en 180 reguliere appartementen in het plan. Verder wordt er een H.O.E.D. (huisartsen onder één dak) ontwikkeld met 20 zorgappartementen en komen er ca. 48 appartementen in de Conceptual Residence.

Wat is het prijsniveau van de woningen?

In het plan Hero Breda worden woningen in diverse prijsklassen gerealiseerd; sociale huur, middeldure huur, vrije sector huur en koopwoningen. Het prijsniveau is nog niet bekend. Zodra dit het geval is, komt dit op de site te staan en ontvangt u een nieuwsbrief hierover. 

Komen er seniorenwoningen?

Ja, er komen diverse woningen. Ons streven is om voor iedereen een plek te creëren. Via de nieuwsbrief informeren wij u als er woningen in vekoop/verhuur gaan en wat de procedure is om u in te schrijven voor bepaalde woningtype. 

Komen er ook studentenwoningen?

Er komen geen specifieke studentenwoningen met een zogenaamd campuscontract. 

Hebben de woningen een eigen tuin?

Verschillende woningen hebben een eigen (voor- of achter-) tuin. Daarnaast komen er parken en tuinen die voor iedereen toegankelijk zijn (bijvoorbeeld een speeltuin, moestuin en/of watertuin).

Komt er een algemene ruimte?

Op dit moment is nog niet duidelijk of er in de appartementengebouwen algemene ruimten komen. De architect moet nog beginnen aan zijn/haar ontwerp. In het openbaar gebied komen diverse plekken gericht op gezamenlijke activiteiten en ontmoeten. 

Komen er ook woningen met bedrijfs-/werkruimte aan huis?

Op de locatie van De Toerist komen ruimtes voor werk en horeca. Het is nog niet bekend of er woningen met werkruimte aan huis komen.

In het plan is een huisartsenpraktijk met daarboven een aantal zorgwoningen opgenomen.

Is er ruimte voor bedrijven en voorzieningen?

Op Hero Breda wordt een huisartsenpraktijk gerealiseerd en komt er een brasserie in de Conceptual Residence.

Kan ik als ondernemer ruimte kopen/huren in Hero Breda?

In het huidige ontwerp is rekening gehouden met zowel kantoorruimte in de huur als horecaruimte/bedrijfsruimte. Op de begane grond van De Toerist, het gebouw naast deze woninglocatie, is hier ruimte voor. Hierbij zijn wij nadrukkelijk op zoek naar bedrijven en ondernemers die wat bijdragen aan ons streven om van Hero Breda de gezondste wijk van Nederland te maken. 

Hoeveel huurwoningen komen er?

In totaal komen er circa 70 sociale huurwoningen en circa 110 middeldure huur- en koopappartementen verdeeld over twee gebouwen. Op de locatie van De Toerist komen circa 50 middeldure huurappartementen.

Hoe kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning in Hero Breda?

De inschrijving en toewijzing zal via de woningcorporatie verlopen, daar informeren wij u over via de nieuwsbrieven zodra deze informatie beschikbaar is. WonenBreburg is de woningcoöperatie van de sociale huurwoningen.

Hoe kom ik in aanmerking voor een markthuurwoning in Hero Breda?

Zodra de inschrijving hiervan start ontvangt u van ons een nieuwsbrief waarin de procedure staat beschreven. 

Wanneer worden de huurwoningen opgeleverd?

Dit is nog niet bekend, dit hangt af van het moment dat de bouw start. Wij streven er naar eind 2023 de eerste woningen op te kunnen leveren.

Wat is het oppervlakte van de huurwoningen?

De huurwoningen hebben een oppervlakte variërend tussen de circa 45 m2 en 70 m2. 

Hebben alle appartementen een buitenruimte?

Ja, alle appartementen zullen van een buitenruimte worden voorzien. Meestal in de vorm van een balkon of loggia.

Wat is het prijsniveau?

De woningen die verhuurd worden bevinden zich in het sociale huursegment en in het middeldure huursegment. Deze woningen worden ongeveer een half jaar voor oplevering verhuurd. Dan zijn de exacte huurprijzen bekend.  

Wanneer komen de eerste woningen in de verkoop?

De huidige prognose is dat medio 2022 de eerste woningen in verkoop gaan.

Wat is de oppervlakte van de koopwoningen?

De woningen variëren in oppervlakte van circa 90 m2 tot circa 150 m2. 

Hoe kan ik in aanmerking komen voor een koopwoning in Hero Breda?

U kunt zich inschrijven op onze website, wij houden u op de hoogte van de voortgang van het nieuwbouwplan. U ontvangt een bericht wanneer de verhuur of verkoop van de woningen start. 

Wat is het prijsniveau van de koopwoningen?

Een indicatie voor het prijsniveau van de woningen is in deze fase nog niet bekend. Bij de start van de verkoop zijn de definitieve prijzen bekend.

Is er openbaar vervoer in de omgeving aanwezig?

Alle voorzieningen in de buurt vindt u gecatogoriseerd terug op de kaart in de projectwebsite. U kunt hier de verschillende voorzieningen aan- en uitklikken.

Hoe gaan jullie om met mobiliteit?

In Hero Breda willen wij het gebruik van het OV en de fiets stimuleren, de transitie van fossiele brandstof naar elektrisch maken, inzetten op het delen van mobiliteit en stadse logistiek slim inrichten. Zo zal er bijvoorbeeld een fietsenstalling komen, een mobiliteitshub en oplaadvoorzieningen voor elektrische auto’s.

Is het mogelijk om, in het nieuwbouwplan, te parkeren in/bij het gebouw van De Toerist?

In het plan is een bebouwde parkeervoorziening in/bij De Toerist opgenomen. 

Gaan de brandgangen afgesloten worden?

De brandgangen worden in principe niet afsluitbaar, maar zullen voldoen aan de veiligheidseisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Hebben alle woningen een eigen parkeerplek en is er gelegenheid voor het binnen stallen van fietsen?

Alle koopwoningen hebben een eigen parkeerplaats. Een deel daarvan heeft een parkeerplaats achter de woning. De appartementen krijgen een parkeerplaats in het openbaar gebied waarvoor een parkeervergunning wordt afgegeven.

Fietsparkeren bij de koopwoningen is op eigen terrein.

Bij de appartementen worden de fietsen gestald in gemeenschappelijke of privé bergruimten. Dat wordt nog nader uitgewerkt. In de openbare ruimte zal ruim voldoende fietsparkeergelegenheid komen. 

Daarnaast wordt er een mobiliteitshub met deelauto's, -fietsen, en -scooters gerealiseerd.

Wordt er een brandgang c.q. achterom voor woningen aan de Kwekerijstraat in het plan opgenomen?

Ja, deze zijn inmiddels in het plan opgenomen. De aansluitingen in het plan hebben, mede in verband met het hoogteverschil, de aandacht. Bedoeling is om dit goed op elkaar aan te laten sluiten. 

De gronden van de Hero liggen hoger dan de tuinen van de Kwekerijstraat, deel Teteringsedijk en de oude kwekerij van Snijders. Hoe gaat dit hoogteverschil opgelost worden en wat betekent dit voor de waterhuishouding?

Het volledige terrein is recent ingemeten. Hierbij zijn ook de terreinhoogtes en hoogteverschillen in kaart gebracht.
Er is een berekening gemaakt van de benodigde capaciteit voor opvang van hemelwater en er is recent geohydrologisch onderzoek gedaan. Op basis hiervan zal voor de afwatering van de nieuwe ontwikkeling en voor de infiltratie van regenwater een waterhuishoudkundig plan worden gemaakt. Hierbij zullen de niveauverschillen mee worden beschouwd, het is immers niet de bedoeling dat het nieuwe plan afwatert op de bestaande tuinen.
Waar bestaande niveauverschillen zullen (kunnen) blijven bestaan, zullen indien nodig voorzieningen worden getroffen.

We gaan er op basis van eerdere toezeggingen vanuit dat de Kwekerijstraat doodlopend blijft met aan het eind een draaicirkel. De straat wordt daarbij alleen voor voetgangers uit de aangrenzende wijk open gesteld?

Zoals inderdaad eerder toegezegd is de Kwekerijstraat niet bedoeld voor doorgaand autoverkeer. Aan het einde blijft een keermogelijkheid. De aansluitingen op de nieuwe (autovrije) straten is niet toegankelijk voor autoverkeer, alleen voor voetgangers en fietsers. Hulpdiensten (ambulance, brandweer) zullen er wel door kunnen. Afsluiting middels paaltjes.

Er zitten een aantal ‘onlogische’ grenzen met tuinen in de Kwekerijstraat / Teteringsedijk. Kan dit rechtgetrokken worden en wanneer en hoe? Is de brandgang achter de tuinen aan de westzijde van de Kwekerijstraat ook toegankelijk of toegankelijk te maken voor de bewoners uit de Kwekerijstraat?

De onlogische hoeken en grenzen zullen we individueel bekijken en bezien wat de mogelijkheden zijn.
Afhankelijk hoe het definitieve plan er exact uit komt te zien, kunnen we dan kijken of een achterom voor aanwonenden (ook van de Teteringsedijk) mogelijk is.
Het stedenbouwkundig plan, de verkaveling zoals die nu op de site staat, is in licht aangepaste vorm in november gepresenteerd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK, zeg maar Welstandscommissie). Die was nog niet onverdeeld enthousiast, dus er zal nog wat aan gesleuteld worden.
Wanneer de verkavelingstekening echt definitief is kunnen we bezien wat exact de mogelijkheden zijn om aanwonenden, zoals u, een mogelijkheid tot een achterom te bieden. Daar zal ook een juridische vorm voor uitgewerkt moeten worden. In ieder geval is duidelijk dat daarvoor mogelijkheden zijn. En bereidheid vanuit AM.

We willen de hoge muur achter de tuinen aan de westzijde van de Kwekerijstraat behouden. Is dit mogelijk?

Nadat het terrein is ingemeten zullen we als volgende stap bekijken wat de conditie van de bestaande muur is. Indien mogelijk/verantwoord is het ook de voorkeur van AM om de bestaande muur te behouden. Afhankelijk van de uitkomst van bouwkundig onderzoek naar de staat en houdbaarheid van deze muur, zullen we in overleg treden met de betreffende aanwonenden.
Overigens geldt bovenstaande ook voor de muur achter de woningen aan de Teteringsedijk 201 t/m 211.

Hoe is de ontsluiting op de toch al drukke Teteringsedijk geregeld?

De ontsluiting op de Teteringsedijk is op twee plaatsen voorzien, één naast de Toerist en één nabij Konings Drinks. Indien nodig wordt de Teteringsedijk hierop aangepast.

Wordt het nieuwbouwplan ingericht als een 30 km-zone?

De haalbaarheid van een 30 km-zone is verkeerskundig onderzocht. Voor het plan Nieuwbouw Hero Breda is een 30 km-zone (nog) niet het geval. 

In welke fase bevindt het plan zich nu?

Momenteel, oktober 2021, bevindt het plan zich in de afronding van de haalbaarheidsfase. Er wordt binnenkort een Ontwikkelingsvisie neergelegd waarmee er een basisplan ligt waarin alle stedenbouwkundige aspecten, verkeer, groen, etc. zijn opgenomen. 

Wat is de ontsluiting van het bouwverkeer?

Het bouwverkeer zal zoveel mogelijk de nieuwe ontsluitingen gebruiken. Bedoeling is dat de Kwekerijstraat niet zal worden gebruikt. Het zal wellicht toch in sommige situaties nodig zijn gebruik te maken van de Kwekerijstraat. Hierover zal dan vooraf over gecommuniceerd worden.

Hoe wordt er geheid?

Of er geheid moet worden is afhankelijk van de draagkracht van de ondergrond. Deze zal worden onderzocht met zogenaamde sonderingen, op basis waarvan door de constructeur een funderingsadvies wordt gemaakt. Indien dan funderingspalen nodig blijken zal gekozen worden voor een type paal passend bij het risicoprofiel van de omgeving. Dus waar heien niet verantwoord is wordt niet geheid, maar zullen dan boorpalen worden toegepast.

Wanneer komt er een nulmeting om eventuele schade aan bestaande gebouwen te monitoren?

Een nulmeting zal worden uitgevoerd zo kort mogelijk voor de uitvoering van werkzaamheden die mogelijk schade zouden kunnen veroorzaken. Dus niet alleen de bouw, maar ook voorafgaand aan het bouwrijp maken.

Waar kan ik informatie vinden over de wijk?

Alle informatie over de wijk kunt u vinden op de projectwebsite. 

Welke voorzieningen zijn er voor scholen en kinderopvang in de buurt?

Alle voorzieningen in de buurt vindt u gecatogoriseerd terug op de kaart in de projectwebsite.

Hoe duurzaam is Hero Breda?

Naast energiezuinig (alle woningen en appartementen zijn gasloos) ligt in Hero Breda de nadruk op gezond leven, klimaatadaptatie (zoveel mogelijk berging en infiltratie van regenwater door o.a. wadi's en groene daken) en biodiversiteit (inheemse planten, struiken en bomen). 

Worden er, in verband met de toename van het aantal bewoners in de wijk, extra vuilcontainers geplaatst?

In het plan worden 3 tot 4 extra ondergrondse vuilcontainers geplaatst om het aanbod van vuilnis op te vangen.